Thiết bị mã vạch, máy in hóa đơn Phần mềm quản lý chuyên nghiệp Phần mềm Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Tư vấn phần mềm

0904534529

Email: huyen@vlc.edu.vn

Tư vấn thiết kế website

0904 534 529

Email: VLC0912982113@gmail.com

Tư vấn thiết bị phần cứng

0936635113

Email: Dung113group@gmail.com
28/04/2015 - 6:04 PMAdmin 1617 Lượt xem

Giới thiệu về phần mềm quản lý bán hàng

 

phan mem sieu thi

 

Giao diện đăng nhập vào phần mềm quản lý bán hàng mã vạch dành cho cửa hàng - siêu thị mini

 

 

phan mem quan ly ban hang

 

Phần I: Hệ thống

Trong Menu hệ thống của phần mềm có các hạng mục sau: Chọn khổ giấy in Bill, chọn máy in, đổi mật khẩu, tỷ lệ điểm tích lũy, xóa dữ liệu cũ, backup dữ liệu, đăng xuất và Exit. 

 

my pham 1

 

- Chọn khổ giấy in Bill: Danh mục này cho phép người dùng tùy chọn khổ giấy in thích hợp với khổ giấy cần in (Khổ giấy 5.7cm, khổ giấy 8cm, khổ giấy A5, khổ giấy A4). Thông thường khổ giấy 8cm hay được ưu tiên khi chọn và được nhiều người dùng. Giấy khổ 8cm được bán ở nhiều cửa hàng cung cấp giấy in.

 

         my pham 2

 

- Chọn máy in: Người dùng có thể chọn loại máy in phù hợp với khổ giấy cần in. Sau khi nhấn trái chuột vào mục "chọn máy in"  sẽ xuất hiện hộp thoại, trong đó sẽ có danh sách các máy in được cài trong may tính.

 

 

Máy in dùng để in hóa đơn là máy in nhiệt, máy in này chuyên dùng đề in khổ giấy loại 5,7cm và loại 8cm. Công việc in ấn hàng ngày như: In hóa đơn cho khách hàng, in báo cáo, in công nợ, ... Nếu sử dụng in ấn về báo cáo, in công nợ, thì cần có thêm máy in khổ A4.

 

- Danh mục đổi mật khẩu: Ở danh mục này cho phép người dùng có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập. Trong ô mật khẩu cũ, nhập mật khẩu cũ, ô mật khẩu mới - nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới vào ô nhắc lại mật khẩu sau đó nhấn mục chấp nhận.

 

 

- Danh mục tỷ lệ tích lũy điểm: Danh mục này dành cho các cửa hàng, siêu thị ......

- Danh mục xóa dữ liệu: Danh mục này thường được dùng khi cần xóa trắng dữ liệu khi cần và chỉ áp dụng cho người quản trị cấp cao. Chỉ cần chọn danh mục và nhập số năm cần xóa, nhấn chấp nhận lúc đó toàn bộ dữ liệu của năm đó sẽ bị xóa.

 

 

- Danh mục Backup dữ liệu: Danh mục này được dùng để sao lưu lại các dữ liệu thành 1 file, công việc sao lưu dữ liệu cần thiết. Bạn có thể sử dụng chức năng sao lưu hàng ngày hoặc tại 1 thời điểm bất kỳ. Sau khi nhấn vào danh mục Backup dữ liệu, sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên dưới, nhấn YES để đồng ý sao lưu dữ liệu, tiếp theo nhấn OK để hoàn tất thao tác sao lưu.

 

 

 - Danh mục "Đăng xuất" và "Exit" là thoát chương trình.

 

Phần II: Phần "Danh Mục" là phần quan trọng của phần mềm. Trong danh mục này có các lựa chọn sau: Loại chi, loại thu, nhà cung cấp, khách hàng, tuyến đường, đơn vị tính, kho hàng, ngân hàng, loại hàng hóa, mặt hàng, bảng giá mặt hàng, nhân viên và quản trị người dùng.

 

 

 - Loại chi: Ở danh mục này cho phép nhập các hạng mục chi hàng tháng như (Chi văn phòng phẩm, chi tiền điện, chi tiền nước, chi lương, chi phí khác), trong danh mục này cho phép người dùng nhập sửa xóa (Chỉ áp dụng cho quyền ADMIN)

 

 

Khi thêm loại chi, chỉ cần nhấn vào mục thêm hoặc nhấn phím tắt ALT + A lúc đó sẽ xuất hiện hộp thoại nhập loại chi. Nếu bạn muốn sửa hoặc xóa, thực hiện thao tác đánh dấu vào dòng loại chi cần sửa xóa sau đó nhấn vào nút sửa hoặc xóa.

 

 - Loại thu: Ở danh mục này cho phép nhập các hạng mục thu hàng tháng như (Thu tiền phạt nhân viên, thu tiền lãi ngân hàng, ...), trong danh mục này cho phép người dùng nhập sửa xóa (Chỉ áp dụng cho quyền ADMIN)

 

 

Khi thêm loại thu, chỉ cần nhấn vào mục thêm hoặc nhấn phím tắt ALT + A lúc đó sẽ xuất hiện hộp thoại nhập loại thu. Nếu bạn muốn sửa hoặc xóa, thực hiện thao tác đánh dấu vào dòng loại thu cần sửa xóa sau đó nhấn vào nút sửa hoặc xóa. 

 

- Danh mục nhà cung cấp: Trong danh mục này cho phép khai báo thông tin đầy đủ của nhà cung cấp như hình bên dưới.

 

 

Mã NCC, là mã ký hiệu của nhà cung cấp. Khi nhập liệu ở ô này, phải nhập theo quy cách như sau: CONGTYABC. Chúng ta nhập ngắn gọn và viết in hoa không có dấu.

Tên NCC, là tên chi tiết của nhà cung cấp. Khi nhập ô này, phải nhập chi tiết như sau: Công ty ABC, phần này sẽ hiển thị khi in ra trong báo cáo công nợ của nhà cung cấp, báo cáo nhập hàng của nhà cung cấp, .....

Các mục khác như địa chỉ, số điện thoại, ..... ta nhập bình thường. Còn mục nợ cũ nếu có ta nhập, không có để trống.

 - Danh mục khách hàng: Gồm có các mục như (Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, ngày sinh, nợ cũ, .....)

 

 

Trong danh mục này cần lưu ý một số điểm sau: Ô mục khách hàng nhập theo quy cách chữ IN HOA và không có dấu, nếu là khách hàng công ty thì tích dấu vào mục "Là công ty"

 

- Danh mục đơn vị tính:

 

 

Trong danh mục đơn vị tính: Thao tác nhấn thêm "ALT+A" nhập đơn vị gốc, đơn vị quy đổi, số lượng. Ngoài ra bạn có thểm sửa hoặc xóa để thay đổi.

 

 

Tải Xuống

Chia sẻ bài viết: 
Trụ sở chính tại Hải Phòng

Công ty TNHH CNTT VLC

Địa chỉ: 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0904.534.529

Email: VLC0912982113@gmail.com

Giấy chứng nhận đầu tư số: 0201 310 932 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 10/09/2013

phan mem      phan mem